Bewindskantoor Drechtsteden

Wij helpen u naar een stabiele toekomst

Bent u door ziekte, problematische schulden, een geestelijke beperking of sociale omstandigheden niet meer in staat om uw eigen financiën te regelen? Dan kan Bewindskantoor Drechtsteden u helpen met beschermingsbewind.
Wij zijn een professioneel bewindvoeringskantoor in Dordrecht. Wij zijn door de rechtbank erkend en helpen u graag om weer overzicht, rust en ruimte in uw financiën te krijgen. U kunt van ons verwachten dat we tijd en aandacht hebben voor uw financiële zaken en uw vragen hieromtrent. Het succes van uw bewind wordt bepaald door met ons samen te werken, door duidelijke afspraken te maken en heldere communicatie. Zo komen we samen tot een goed resultaat en kunt u erop vertrouwen dat bij Bewindskantoor Drechtsteden alles goed geregeld is.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld om iemand te beschermen. Een voorbeeld kan zijn omdat iemand wegens lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet (meer) zelfstandig in staat is om zijn financiële huishouding op orde te houden of om zijn financiële zaken te regelen. Soms kan beschermingsbewind nodig zijn omdat iemand niet goed met zijn geld kan omgaan, geld aan de verkeerde dingen uitgeeft en er problematische schulden zijn ontstaan. Het is de taak van de beschermingsbewindvoerder de financiën in de gaten te houden zodat anderen geen misbruik kunnen maken van degene die het bewind nodig heeft. Daarnaast zorgt de bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Schuldenbewind

Beschermingsbewind kent ook een ‘speciaal’ bewind, namelijk het schuldenbewind. Deze vorm van beschermingsbewind is vooral gericht op het oplossen van problematische schulden. Het verschil met ‘gewoon’ beschermingsbewind is dat bij een schuldenbewind het uitgangspunt is dat het bewind voor een beperkte periode wordt ingezet. De bewindvoerder begeleidt de betrokkene wanneer mogelijk naar een schuldhulpverleningstraject. Bij schuldenbewind kan het beschermingsbewind ( geleidelijk aan) worden stopgezet als de problematische schulden zijn geregeld.

De aanmelding

Aanmelden bij Bewindskantoor Drechtsteden kan telefonisch of via het digitale aanmeldformulier. Als de aanmelding telefonisch wordt gedaan dan zal er gelijk een afspraak ingepland worden voor een intakegesprek. Doet u de aanmelding via het digitale aanmeldformulier, dan nemen wij binnen 1 tot 2 werkdagen telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Na de aanmelding komt de bewindvoerder bij u langs voor een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar en u uit te leggen wat beschermingsbewind precies inhoudt. Tijdens dit gesprek zal ook uw financiële situatie besproken worden en wat wij voor u hierin kunnen betekenen. Als u besluit onder bewind te willen bij Bewindskantoor Drechtsteden, geeft de bewindvoerder aan welke documenten noodzakelijk zijn voor het indienen van het verzoekschrift. Nadat alle nodige documenten zijn ontvangen versturen wij het verzoekschrift.

Binnen een aantal weken krijgt u van de rechtbank een oproep voor een mondelinge behandeling. De bewindvoerder is hierbij aanwezig. De rechter stelt u een aantal vragen en vertelt over de rechten en plichten van een bewindvoerder. In totaal duurt de zitting ongeveer 10 minuten. Bewindskantoor Drechtsteden en u ontvangen beiden per post de beschikking.

Zodra de beschikking is ontvangen, is Bewindskantoor Drechtsteden uw bewindvoerder.

Bewindvoerder nodig?

Wilt u zich aanmelden voor beschermingsbewind bij Bewindskantoor Drechtsteden?
Vul dan het aanmeldformulier in en wij nemen zo  mogelijk spoedig contact met u op

Video afspelen over watisbewind

Persoonlijke aandacht

Bewindskantoor Drechtsteden heeft persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Wij werken transparant en dankzij ons automatiseringssysteem kan er ieder moment van de dag bekeken worden hoe de financiële situatie ervoor staat.  

Geen wachtijd

Bewindskantoor Drechtsteden begrijpt dat uw financiële zorgen veel stress en andere gezondheidsklachten met zich mee brengt . Wij willen u daarom niet alleen zo goed mogelijk helpen maar ook zo snel mogelijk. Bij Bewindskantoor Drechtsteden heeft u geen lange wachttijd voor een intake gesprek. Zodra u alle nodige stukken voor het verzoekschrift heeft aangeleverd, sturen wij het verzoekschrift binnen 1 werkdag op naar de rechtbank.

Ervaren

Bewindskantoor Drechtsteden is ontstaan door jarenlange ervaring. Onze ervaring heeft ertoe geleidt dat wij creatief zijn geworden in het oplossen van (problematische) schulden. Ieder jaar volgen wij de verplichte opleidingen om de kennis up-to-date te houden, zodat wij uw financiële zaken zo goed mogelijk kunnen behartigen.

Persoonlijke contact

Door onze ervaring weten wij maar al te goed dat persoonlijke contact heel belangrijk is. Het uit handen geven van uw financiën is een grote stap waar wij altijd rekening mee houden. Door ons persoonlijke contact zal u de samenwerking als prettig ervaren. Bewindskantoor Drechtseden vindt het belangrijk om goede contacten te hebben en deze vooral te onderhouden. Daarom komt de bewindvoerder ieder kwartaal bij u langs om uw financiën en al uw vragen persoonlijk te bespreken.

Uitstekende bereikbaarheid

Wij begrijpen dat u vol vragen zit en deze ook graag aan ons wilt stellen. Iedere werkdag zijn wij bereikbaar op vaste tijdstippen.