Werkwijze van de bewindvoerder

Transparantie in uw financiële situatie

Wij werken transparant en dankzij ons automatiseringssysteem kan er ieder moment van de dag bekeken worden hoe de financiële situatie ervoor staat.

De aanmelding

Als de aanmelding bij ons is binnengekomen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Telefonisch stellen wij u een paar vragen over uw inkomen, uitgaven schulden en eventuele vermogen. Dit doen wij zodat de bewindvoerder zich kan voorbereiden op het intakegesprek.  Daarnaast vertellen wij u welke documenten u mee dient te nemen naar het intakegesprek. Vervolgens zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. U ontvangt per post een bevestiging met de afspraak en de nodige documenten voor het intakegesprek.

het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw financiële situatie  en wordt aan u uitgelegd wat beschermingsbewind inhoudt, wat u kunt verwachten van ons en wat wij van u verwachten. Ook zal tijdens  het gesprek het verzoekschrift ingevuld worden.  Indien er stukken ontbreken zal de bewindvoerder noteren welke documenten wij nog graag ontvangen. Zodra het verzoekschrift compleet is stuurt de bewindvoerder  het verzoekschrift op naar de rechtbank.

Uitspraak van de rechtbank

Als de onderbewindstelling is uitgesproken is Bewindskantoor Drechtsteden officieel uw bewindvoerder.

Zowel u als de bewindvoerder krijgen een officiële beschikking van de uitspraak per post toegestuurd. De bewindvoerder is hiermee bevoegd tot inzage in al uw  financiële zaken en krijgt ook de bevoegdheid om financiële beslissingen te nemen. Dit gebeurt altijd in overleg met u, maar de bewindvoerder neemt uiteindelijk de beslissing. 

Aanschrijven van instanties

Zodra de onderbewindstelling is uitgesproken schrijft de bewindvoerder zo spoedig mogelijk alle instanties aan. Dit betekent dat alle organisaties waar u mee te maken heeft op de hoogte worden gesteld van uw onderbewindstelling. Dit zijn onder andere organisaties betreffende uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Elke organisatie die wordt aangeschreven zal worden verzocht om Bewindskantoor Drechtsteden als correspondentieadres op te voeren. In de loop van de tijd krijgt u geen post meer thuis van deze organisaties. Persoonlijke post blijft u wel thuis ontvangen.

Om het beheer uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat er rekeningen worden geopend. De bewindvoerder opent daarom drie rekeningen voor u :

Beheerrekening

De beheerrekening is de rekening die door de bewindvoerder wordt geopend met als doel hiermee uw vaste lasten te betalen. Omdat uw vaste lasten vanaf deze rekening betaald gaan worden, zullen ook uw inkomsten op de beheerrekening binnen komen. Iedere maand krijgt u van de bewindvoerder een overzicht wat er aan inkomen is ontvangen en welke uitgaven er verricht zijn. Wilt u tussendoor kijken wat er is betaald en wat er nog op de rekening staat? Dat is bij ons mogelijk. Via een login kan u ieder moment van de dag zien wat het saldo is op de beheerrekening en wat er is betaald. Van de beheerrekening is geen pas aanwezig.

Leefgeldrekening

Een leefgeldrekening wordt voor u geopend zodat wij hier uw leefgeld op kunnen storten. Wij kiezen voor een geheel nieuwe leefgeldrekening omdat u er dan zeker van kunt zijn dat u ook uw leefgeld kan opnemen. Er kan niet onverwachts iets afgeschreven worden zodat u in de problemen komt bij het doen van uw boodschappen. Bij het openen van een leefgeldrekening geven wij altijd aan dat het niet is toegestaan om bedragen automatisch van de rekening te incasseren. Met uw leefgeldrekening kan u ook gebruik maken van internetbankieren.

Spaarrekening

Iedere maand proberen wij voor u te sparen voor onvoorziene uitgaven. Het is natuurlijk wel zo fijn als wanneer bijvoorbeeld uw koelkast het begeeft, u ook weer een nieuwe kan aanschaffen. Hoeveel er gespaard kan worden is afhankelijk van uw budget.

Bewindvoerder nodig?

Wilt u zich aanmelden voor beschermingsbewind bij Bewindskantoor Drechtsteden?
Vul dan het aanmeldformulier in en wij nemen zo  mogelijk spoedig contact met u op

Aanschrijven van instanties

Op het moment dat uw inkomen op de beheerrekening wordt gestort zal de bewindvoerder uw vaste lasten gaan betalen. Ook krijgt u vanaf dit moment leefgeld gestort op uw leefgeldrekening. Alle oude rekeningen worden (indien mogelijk) opgeheven.

De werkzaamheden van de bewindvoerder

Wij doen er alles aan om uw financiële zaken goed op orde te krijgen en houden. Daarbij horen de volgende werkzaamheden:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • opstellen van een budgetplan;
 • informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties;
 • controleren eigen bijdrage ;
 • aanpassen en bewaken van de beslagvrije voet ;
 • aanvragen van kwijtscheldingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand;
 • treffen van betalingsregelingen;
 • aanvragen van toeslagen;
 • aflossen van uw schulden, indien mogelijk;
 • aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk;
 • belastingaangifte doen;
 • informeren en adviseren over persoonlijke financiële situaties;
 • regelen van verzekeringen.


Indien er sprake is van schulden wordt bekeken of het betalingsachterstanden zijn die binnen redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost. Als dat zo is zal de bewindvoerder een afbetalingsregeling proberen te treffen met de schuldeisers. Een voorwaarde hiervoor is dat u voldoende afloscapaciteit heeft.

Indien u betalingsachterstanden heeft die niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost dan wordt er gesproken van problematische schulden. Er kan dan een beroep gedaan worden op een  minnelijke of eventueel wettelijke schuldregeling. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De bewindvoerder controleert of u aan de voorwaarden voldoet en zal u vervolgens aanmelden voor schuldhulpverlening. Mocht u om wat voor reden dan ook,  niet in aanmerking komen voor een schuldregeling, dan  kijkt de bewindvoerder wat er nog dient te gebeuren zodat u wel aan de voorwaarden voldoet.  Uw bewindvoerder regelt dit samen met u en zal vervolgens de aanmelding voor een schuldregeling doen.

Beëindiging

Beëindiging van de bewindvoering verloopt altijd via de kantonrechter. Redenen voor beëindiging kunnen zijn:

 • U bent zelf weer in staat om uw financiële zaken te behartigen.
 • Bewindvoering wordt vervangen door de maatregel curatele.
 • De periode die de rechter heeft vastgesteld is voorbij.
 • Op verzoek bij gegronde reden van u of de bewindvoerder.

Boedelbeschrijving

De bewindvoerder is verplicht om binnen vier maanden na de uitspraak van de onderbewindstelling,  een boedelbeschrijving op te maken. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden bij het begin van het bewind.  Nadat de financiële situatie bij de rechtbank bekend is word er een verzoek gestuurd voor de jaarlijkse rekening en verantwoording.

De jaarlijkse rekening en verantwoording

De bewindvoerder is verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind. Op deze manier houdt de rechtbank toezicht  dat er wordt gewerkt aan de financiële situatie en er geen nieuwe schulden ontstaan. Bij goedkeuring volgt gelijk een nieuwe datum voor de volgende af te leggen rekening en verantwoording. .

De jaarlijkse accountantscontrole

De kantonrechter stelt eisen waaraan de bewindvoerder moet voldoen. Het voldoen aan deze eisen wordt ieder jaar gecontroleerd door een accountant. De accountant stelt een rapport op en legt het rapport van feitelijke bevindingen ter beoordeling aan de kantonrechter voor.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.