FAQ

Hieronder vindt u een lijst met meest gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat uw vraag hier niet tussen? Vul dan het contactformulier in en wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.
De hele procedure duurt ongeveer 6 weken. Bewindskantoor Drechtsteden adviseert daarom om de benodigde stukken om het verzoek te kunnen indienen, zo spoedig mogelijk aan te leveren.
Bewindskantoor Drechtsteden vindt het belangrijk dat iedereen financiële hulp krijgt. Of u in Drechtsteden woont of niet, wij zijn er voor u.
Normaliter komt de bewindvoerder 1 tot 2 keer per jaar bij u op huisbezoek. Bewindskantoor Drechtsteden vindt het belangrijk om persoonlijk contact te hebben en te onderhouden. Wij komen dan ook graag 4 keer per jaar bij u langs om uw situatie te bespreken. Uit onze ervaring blijkt dat dit prettiger werkt.
Afhankelijk van wat u wenst en wat mogelijk is zal besproken worden wat passend is. In de meeste gevallen krijgen de cliënten één keer per week op een vaste dag het leefgeld.

Hoewel ernaar gestreefd wordt de kinderbijslag volledig naar u over te maken, ligt dit in dreigende situaties anders. Uw bewindvoerder bekijkt uw financiële situatie en oordeelt of het mogelijk is om de kinderbijslag (of een deel ervan) aan u over te maken. Uw kinderbijslag kan gebruikt worden voor andere belangrijke zaken in het belang van uw kind (denk hierbij bijvoorbeeld aan huisvesting).

In de meeste gevallen is de onderbewindstelling uitgesproken voor onbepaalde tijd. Wanneer de grondstelling (reden van bewind) niet meer van toepassing is kan u de rechter verzoeken het bewind op te laten heffen. U dient wel aan te kunnen tonen dat u weer uw eigen financiën kan beheren. Bewindskantoor Drechtsteden kan u hierbij helpen. Samen met u kunnen wij beschermingsbewind afbouwen waardoor u de mogelijkheid krijgt om te kunnen laten zien dat u het weer zelf kan. U krijgt in dat geval de mogelijkheid om uw vaste laten zelf weer te betalen en de bewindvoerder met u meekijkt. Wanneer dit goed gaat zal de bewindvoerder de rechter hier schriftelijk van op de hoogte brengen.

Let op: Om de onderbewindstelling af te kunnen bouwen dienen wel alle schulden geregeld te zijn. Dit wilt zeggen dat alle schulden zijn opgelost of er zijn betalingsregelingen getroffen.

Indien de onderbewindstelling is uitgesproken is voor bepaalde tijd eindigt dit na het verstrijken van deze periode.

Wanneer u een klacht hebt, kunt u deze bespreken met uw bewindvoerder. Wanneer de klacht na bespreking met uw bewindvoerder nog steeds niet is opgelost, dan kunt u gebruikmaken van ons officiële klachtenreglement. Ga direct naar onze klachtenreglement
U kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook uw partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.